<
    مجتمع آموزشی فرزانگان 4
  • مجتمع آموزشی فرزانگان 4
    اینجا یک خانه است و ما یک خانواده ایم

ما ،فرزانگانی‌ها...با یکدیگر عهد می‌بندیم که همه همت و توان خود را صرف آموختن نماییم تا موجب غرور و سربلندی میهنمان شویم...


img

دبیرستان (دوره اول) فرزانگان4

نشانی:تهران نو، خیابان خاقانی،کوی زینبیه"
تلفن:77171122-77170223

نمای مدرسه سامانه مدبر کتابخانه الکترونیک
img

دبیرستان (دوره دوم) فرزانگان4

نشانی:تهران نو، خیابان خاقانی،کوی زینبیه
تلفن:77171122-77170223

نمای مدرسه سامانه مدبر کتابخانه الکترونیک

بیانیـه مأموریت مرکز فرزانگان 4 تهـران

این نهاد آموزشی مأموریت دارد زمینه رشد و تعالی دانش آموزان در راستای رسیدن به مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و جهانی به عنوان شهروند فعال در جهان کنونی را فراهم سازد. این مهم را با بکارگیری منابع انسانی متعهد و عامل به عمل صالح، تکوین مهارتهای تخصصی، برخورداری از فناوری اطلاعات در سطح معیار، استفاده از رسانه‌های یادگیری و ایجاد زمینه‌ی لازم برای خلاقیت و نوآوری و ایجاد فضای وفاق، امن و سالم، با نشاط، مهرورز و برخوردار از هویت جمعی با تکیه‌ی بر "آموزه‌های عالی دینی و اقتدار ملی" به انجام خواهد رساند..

چشم انداز مرکز فرزانگان 4 تهران در افق 1398

فرزانگان 4 در افق 1398، مدرسه‌ای است مبتنی بر نظام معیار اسلامی و پرورش دهنده‌ی استعدادهای دانش آموزان سمپادیِ سالم، با نشاط، حق‌شناس، خداجو، پرسشگر، مسئولیت‌پذیر، نوع دوست، خلاق، با روحیه‌ی خودباوری. .